Kayacan, Murat. 2010. “Sağ(cılık) Ve Sol(culuk) Kavramları Ile Bu Kavramların Kur’an Meallerindeki Kullanımları”. Marife 10 (3), 291-306. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344208.