Gündüzöz, Soner. 2011. “Modern Bir Retorik Okuması Olarak Hadis Rivayetlerinde Anlatım Tekniklerinin Varlığı Sorunu -Hudeybiye Antlaşması Örneği-”. Marife 11 (1), 9-30. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344246.