Altaş, Nurullah. 2002. “Türkiye’de Örgün Öğretimde Dinin Yeri (1924-1980 Arası Din Öğretimi Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme)”. Marife 2 (1), 219-29. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343178.