Acar, Yusuf. 2011. “İnanç Ve Düşünce Ayrılığına Yol Açan Sebepler Üzerine Anlamacı Ve Bütüncü Bir Yaklaşım: Batalyevsî Ve Et-Tenbîh Adlı Risalesi”. Marife 11 (3), 77-106. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344284.