Topuz, İlhan. 2011. “Dindarlık Tipolojilerini Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması -Gazali’nin Anlayışına Göre-”. Marife 11 (3), 175-89. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344306.