Demirer, Macit. 2012. “Râmûzü’l-Ehâdîs’in Türkçe Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife 12 (1), 67-82. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344314.