Çiftci, Ali. 2012. “Kur’ân-ı Kerîm Tilâveti Hakkında Sünnet-I Nebeviyye, Halîm Sâbit Şîbây”. Marife 12 (1), 216-19. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344310.