İsmail, İzzeddin, ve Numan Konaklı. 2012. “Abdülkâhir Cürcânî’de "Anlamın Anlamı" Kavramı Üzerine Bir Okuma”. Marife 12 (3), 191-208. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344372.