Yenidoğan, Adem. 2013. “İmâm Şâfiî (ö. 204/820)’nin İcmâ Anlayışı”. Marife 13 (1), 89-105. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344408.