Et-Tayyâr, Müsâid b. Süleyman, ve Mesut Kaya. 2013. “Tefsirde İsrailiyyata Farklı Bir Yaklaşım”. Marife 13 (1), 199-213. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344394.