Bilecik, Sümeyra. 2013. “Hz. Muhammed’in Hayatı 5. Sınıf Öğretim Materyali "Temizlik" Ünitesindeki Hadis Çevirilerinin Öğrenci Algı Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi”. Marife 13 (2), 45-62. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344416.