Özgen, Mustafa. 2013. “Vahdet-I Vücud Ve Vahdet-I Şühud Açısından Müşâhede Ve Rüyet Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife 13 (2), 63-83. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344434.