Kaya, Mesut. 2013. “"De Ki: Tevrat’ı Getirin De Okuyun" Tefsirde Kitab-ı Mukaddes’ten Nakilde Bulunmanın Meşruiyeti Bağlamında Bikâî-Sehâvî Polemiği”. Marife 13 (2), 85-105. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344424.