Topuz, İlhan. 2013. “Dinî Değerlerin Karar Alma Süreçlerindeki Etkisi”. Marife 13 (3), 69-88. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344462.