Yazıcı, Abdurrahman. 2013. “Kelâle (Yansoy) Hısımların Mirasçılıklarıyla Alakalı Meşhur Bir Mesele: Müşerreke”. Marife 13 (3), 89-100. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344464.