Adıgüzel, Abdulcabbar. 2013. “Şiî-İmâmî Takiyye Nazariyesinin Kur’ânî Dayanakları”. Marife 13 (3), 111-32. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344440.