Kayhan, Mustafa. 2014. “Kâf Suresi Örnekliğinde Mekkî Surelerdeki Medenî Ayetler Meselesi”. Marife 14 (1), 133-55. https://doi.org/10.33420/marife.436274.