Çelik, Taha. 2014. “Stemmatik Tenkitli Metin Neşrinde Soyağacı Yaklaşımı, Paul Maas, Barbara Bordalejo, Jan Just Witkam, (Çev. Murtaza Bedir)”. Marife 14 (1), 217-21. https://doi.org/10.33420/marife.436269.