Şentürk, Mustafa. 2014. “Kur’ân’da Toplumsal Değişme Olgusu -Disiplinlerarası Bir Giriş Denemesi-”. Marife 14 (2), 25-42. https://doi.org/10.33420/marife.436785.