Sarıtaş, Kamil. 2014. “Gazzâlî’nin Akıl Tasavvurunun İbn Haldûn’da Yansıması Sorunu”. Marife 14 (2), 43-62. https://doi.org/10.33420/marife.436793.