Arpacı, Mücahit. 2014. “Öğretmen Ve Velilerin İDKAB Dersinde Değerler Ve Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri -Diyarbakır Örneği-”. Marife 14 (2), 107-21. https://doi.org/10.33420/marife.436794.