Demir, Recep. 2014. “Duhâ Suresi 7 Ve İnşirah Suresi 2. Ayetler Bağlamında Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamber’in İnancı”. Marife 14 (3), 57-81. https://doi.org/10.33420/marife.436568.