Güçlü, Betül. 2014. “Molla Fenârî’ye Göre Varlıkların Zuhûrunda İlâhî İsimlerin Rolü”. Marife 14 (3), 127-41. https://doi.org/10.33420/marife.436577.