Yüksek, Muhammed İsa. 2015. “Müşkil Ayetler Bağlamında Zekeriya-Yahya Kıssası”. Marife 15 (1), 67-86. https://doi.org/10.33420/marife.437074.