Esen, Bilal. 2015. “İslam Muhâkeme Hukukunda Yaygın Duyuma Dayalı Şahitliğin (Eş-Şehâde Bi’t-Tesâmuʻ) Kabulü”. Marife 15 (2), 257-81. https://doi.org/10.33420/marife.437037.