Yalçın, Mehmet Fatih. 2015. “Bahrî Memlûkler Döneminde Reîsületibbâlık (648-784/1250-1382)”. Marife 15 (2), 283-96. https://doi.org/10.33420/marife.437036.