Uçar, Recep. 2015. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Karşı Tutumları (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)”. Marife 15 (1), 371-94. https://doi.org/10.33420/marife.437038.