Ez-Zerkâ, Mustafa Ahmed, ve Fatiha Bozbaş. 2015. “Nikahı Fâsid Ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı”. Marife 15 (2), 421-32. https://doi.org/10.33420/marife.437042.