Yalçın, Mehmet Fatih. 2015. “Memlükler’in İkinci Döneminde Dımaşk Şehri (784/1382–922/1516)”. Marife 15 (2), 433-36. https://doi.org/10.33420/marife.437044.