Bilecik, Sümeyra. 2016. “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Müfredatının Din Okuryazarlığı Açısından İncelenmesi”. Marife 16 (1), 35-58. https://doi.org/10.33420/marife.436709.