Engin, Sezai. 2017. “Osmanlı Dönemi Medreselerinde Hadis Eğitimine Entelektüel Bir Katkı: Şerh Ve Hâşiye Yazıcılığı”. Marife 17 (2), 257-69. https://doi.org/10.33420/marife.373229.