Günel, Mehmet Emin. 2017. “Mu’tezile Ekolünün İhbât Ve Tekfîr Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım”. Marife 17 (2), 271-85. https://doi.org/10.33420/marife.337146.