Çakmak, Selma. 2018. “Hanefî Mezhebinde Delil-Hüküm İlişkisi Bağlamında Tenzîhen-Tahrîmen Mekruh Ayrımı”. Marife 18 (1), 101-21. https://doi.org/10.33420/marife.338043.