Dilek, Uğur Bekir. 2018. “İslâm Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları İçeren Akitler: İz’ân Akitleri (Türk Borçlar Kanunu Bağlamında)”. Marife 18 (1), 231-57. https://doi.org/10.33420/marife.378620.