Baysa, Hüseyin. 2018. “Necis Şeylerin Faydalanılabilirlik Bağlamında Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”. Marife 18 (2), 329-52. https://doi.org/10.33420/marife.429802.