Narol, Süleyman. 2018. “Yaratılış Ile İlgili Ayetlerin Yorumunda Kelami Paradigmanın Etkisi (Kâdî Abdülcebbâr Özelinde)”. Marife 18 (2), 353-68. https://doi.org/10.33420/marife.467965.