Yılmaz, Fatih Mehmet. 2018. “Buhârî’nin Kitâbü’l-Îmân’ı Üzerine Hanefî Bakış Açısı -Bedrüddîn El-Aynî Örneği-”. Marife 18 (2), 401-37. https://doi.org/10.33420/marife.434654.