Altıntaş, Muhammed Esat. 2018. “DKAB Öğretmenlerine Göre Suriyeli Çocukların Devlet Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar (Nitel Bir Araştırma)”. Marife 18 (2), 469-99. https://www.marife.org/marife/article/view/814.