Altıntaş, Muhammed Esat. 2018. “DKAB Öğretmenlerine Göre Suriyeli Çocukların Devlet Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar (Nitel Bir Araştırma)”. Marife 18 (2), 469-99. https://doi.org/10.33420/marife.460366.