Samar, Mahmut. 2018. “İslam Borçlar Hukukunda Akitlere Etkisi Bakımından Takyîdî Şartlar”. Marife 18 (2), 501-26. https://doi.org/10.33420/marife.460423.