Erkol, Ahmet. 2018. “İslam Kozmoloji Öğretisinde Allah - Tabiat Ve İnsan İlişkisi Bağlamında Doğa Ve Doğanın Korunması”. Marife 18 (2), 571-87. https://doi.org/10.33420/marife.471327.