Küçük, Ahmet. 2018. “Medeniyet Tasavvurunun Unsurları Ve Dinamikleri (Kur’ân Verileri Işığında Bir İnceleme)”. Marife 18 (2), 589-604. https://www.marife.org/marife/article/view/819.