Küçük, Ahmet. 2018. “Medeniyet Tasavvurunun Unsurları Ve Dinamikleri (Kur’ân Verileri Işığında Bir İnceleme)”. Marife 18 (2), 589-604. https://doi.org/10.33420/marife.469033.