Musliyar, Ali Kutty, Muhammed Çuçak, ve Arif Atalay. 2018. “İleriki Bir Tarihte Döviz Satışıyla İlgili Yapılan Anlaşma İçin Bedel Alınması Konulu Makalenin Tercüme Ve Değerlendirilmesi”. Marife 18 (2), 665-85. https://doi.org/10.33420/marife.426486.