Kahraman, Hüseyin. 2019. “Fâil-I Muhtâr Tanrı Anlayışını Ortaya Koymada Bir Argüman Olarak Cevher-Ârâz Teorisi: Cüveynî Örneği”. Marife 19 (1), 9-22. https://doi.org/10.33420/marife.519351.