Çakır, Mustafa. 2019. “Yatırım Vekâleti Uygulamalarında Kârın Tazmini Problemi”. Marife 19 (1), 23-44. https://doi.org/10.33420/marife.516459.