Gökdemir, Ahmet. 2019. “Osmanlı Kıraat Eğitiminde Şâz Kıraatler Ve Yûsuf Efendizâde’nin Konuya Dair Tepkisi”. Marife 19 (1), 67-81. https://doi.org/10.33420/marife.553572.