Bakkal, Mustafa Cihad. 2019. “Mâtürîdî’ye Göre Kur’ân-ı Kerîm’de Yeminler”. Marife 19 (1), 83-107. https://doi.org/10.33420/marife.553303.