İder, Saadet. 2019. “Yetişkinlerde Mahremiyet Algısının Kaynağına İlişkin Nitel Bir Araştırma”. Marife 19 (1), 109-22. https://doi.org/10.33420/marife.534191.