Ümütli, Mehmet. 2019. “Hanefî Usul Düşüncesinde Emrin Veya Me’mûr Bihin Kaydı Olarak Vakitler (Vakit Teorisinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme)”. Marife 19 (1), 123-39. https://doi.org/10.33420/marife.554090.