Liv, Cemil. 2019. “Maksadın Akde Tesiri Bağlamında Outsourcıng (Dış Kaynak Temini) Uygulamalarının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”. Marife 19 (1), 141-58. https://doi.org/10.33420/marife.544000.