Taşkın, Kemal. 2019. “Hudeybiye Seferi Ve Hz. Ömer’in Bey‘atü’r-Rıdvan Ağacını Kestirme Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife 19 (1), 159-82. https://doi.org/10.33420/marife.551074.